D.U.R.C. online

Transparante administratie

De DURC
Het unieke document als verzekering voor het regelmatige betalen van sociale premies door werkgevers in de constructiesector (DURC genaamd), is de akte die getuigt van de uitvoering door een bedrijf van de verplichtingen als opgenomen in de wet voor wat betreft de INPS (Italiaans Instituut voor de Sociale Zekerheid), INAIL (Nationaal Verzekeringsinstituut voor ongevallen op het werk) en de CASSA EDILE (Fonds zonder winstoogmerk voor werknemers in de bouwsector).

Waarom dit document
De DURC is onmisbaar om deel te kunnen aan alle aanbestedingen en onderaanbestedingen voor publieke werken (controle van de vereisten voor deelname aan aanbestedingsprocedures, gunning van de aanbestedingsprocedures, het afsluiten van een contract, de voortgang van de werkzaamheden en de finale goedkeuringen) en voor privéwerkzaamheden, waarvoor een bouwvergunning of verklaring van start werkzaamheden noodzakelijk is.

Hoe aan te vragen
De DURC kan aangevraagd worden door ondernemingen, rechtstreeks of via adviseurs of beroepsverenigingen, door de aanbestedende publieke instellingen, certificatie-instellingen etc… om de status van het bedrijf en de regelmaat waarmee het sociale premies voldoet na te gaan.